Δικτυακός Τόπος Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής
επικοινωνία σύνδεσμοι sitemap περί αρχή
Κύριο Μενού
ΓΕΝΙΚΑ
Φυσιογνωμία και Στόχοι,
Ιστορικά στοιχεία,
Μονάδα Οικογενειακής Αγωγής,
Συντελεστές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έρευνα,
Δημοσιεύσεις,
Προγράμματα,
Επιστημονικές εκδηλώσεις,
Φοιτητικά θέματα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τρέχοντα,
Παλαιότερα βρίσκεστε εδώ > γενικά > μονάδα οικογενειακής αγωγής

    ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Ίδρυση- Αντικείμενο

Στον Τομέα Παιδαγωγικής ιδρύεται η ΄΄Μονάδα Οικογενειακής Αγωγής΄΄ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στην οικογένεια, καθώς και την προώθηση της έρευνας σε θέματα οικογένειας.


Αποστολή - Σκοποί

Αποστολή της Μονάδας είναι:

 1. H παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης στην οικογένεια και ειδικότερα στην οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της.
 2. Η παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης οικογενειών με παιδιά ειδικών αναγκών.
 3. Η συμβουλευτική γονέων και εφήβων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 4. Η επιμόρφωση γονέων στις σύγχρονες μεθόδους Αγωγής και επίλυσης επικοινωνιακών ζητημάτων.
 5. Η ενημέρωση γονέων, παιδιών και εφήβων σε σύγχρονα προβλήματα της νεολαίας (εξαρτησιογόνες ουσίες, παραβατική συμπεριφορά κλπ.).
 6. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς με στόχο τη βελτίωση της σχέσης τους με τους εκπαιδευτικούς και την ενίσχυση της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου.
 7. Η προώθηση της έρευνας σε θέματα οικογένειας.
 8. Η διοργάνωση Διαλέξεων, Ημερίδων, Συμποσίων και Συνεδρίων σε θέματα σχετικά με την οικογένεια.
 9. Η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και ειδικών εκδόσεων σε θέματα σχετικά με την οικογένεια.
 10. Η συνεργασία με αντίστοιχες Μονάδες, Εργαστήρια ή Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

επιστροφή στην κορυφή


Προσωπικό

Η Μονάδα Οικογενειακής Αγωγής στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Παιδαγωγικής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο ή τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο αντικείμενο της Μονάδας. επιστροφή στην κορυφή


Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Η μονάδα εποπτεύεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο της θέσης του ή τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο παρεχόμενο και τους στόχους της Μονάδας.
Ο επόπτης της Μονάδας ορίζεται από τη Συνέλευση του Τομέα Παιδαγωγικής και έχει ως αντικείμενο το συντονισμό τού ενημερωτικού, επιμορφωτικού και ερευνητικού έργου της Μονάδας.
Η Μονάδα στελεχώνεται, ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις ανάγκες της, από μέλη του Τομέα Παιδαγωγικής, καθώς και από μέλη ΕΤEΠ ή μέλη του επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4, παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). επιστροφή στην κορυφή


Χώρος και χρόνος λειτουργίας της Μονάδας

Η Μονάδα Οικογενειακής Αγωγής στεγάζεται στο χώρο του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος ΦΠΨ και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. επιστροφή στην κορυφή


Οικονομικοί πόροι

Τα έσοδα της Μονάδας προέρχονται από:

 • Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α53).
 • Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και διεθνείς οργανισμού, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και
 • Τις δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2010) - Η Μονάδα ΔΕΝ βρίσκεται σε λειτουργία και δεν είναι γνωστό πότε θα ενεργοποιηθεί στο μέλλον.

επιστροφή στην κορυφή

Τελευταία ανανέωση της σελίδας: 2013
Υπεύθυνος δικτυακού τόπου