Δικτυακός Τόπος Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής
επικοινωνία σύνδεσμοι sitemap περί αρχή
Κύριο Μενού
ΓΕΝΙΚΑ
Φυσιογνωμία και Στόχοι,
Ιστορικά στοιχεία,
Μονάδα Οικογενειακής Αγωγής,
Συντελεστές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έρευνα,
Δημοσιεύσεις,
Προγράμματα,
Επιστημονικές εκδηλώσεις,
Φοιτητικά θέματα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τρέχοντα,
Παλαιότερα  
    

Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) ιδρύθηκε από τον Νικόλαο Εξαρχόπουλο το 1923 με τον Νόμο 2905 και ανήκει στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του εργαστηρίου, σύμφωνα με τον ιδρυτή του ήταν "η παντοειδής έρευνα και γνώσις του έλληνος παιδός και εφήβου από σωματικής, ψυχικής και ηθικής απόψεως και η θεραπεία και διάδοσις της επιστημονικής παιδαγωγικής εν Ελλάδι", καθώς και η εξοικείωση όλων των μελών της παιδαγωγικής κοινότητας με τις επιστημονικές μεθόδους της παιδαγωγικής έρευνας.

Σήμερα, οι κυριότεροι στόχοι του Ε.Π.Π. είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, η παιδαγωγική μόρφωση και άσκηση φοιτητών και η διάδοση των παιδαγωγικών γνώσεων στο ευρύ κοινό, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε άτομα ή θεσμούς που ασχολούνται γενικά με τα θέματα της αγωγής.

Από τον Ιανουάριο 2003 τη Διεύθυνση του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής έχει αναλάβει η Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2008, την Διεύθυνση έχει αναλάβει ο Καθηγητής Γεώργιος Μάρκου.

Από τον Ιανουάριο του 2014, λόγω συνταξιοδότησης του κ. Γ. Μάρκου, την Διεύθυνση του Εργαστηρίου έχει αναλάβει η Καθηγήτρια Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ!

Για να δείτε την λίστα με τα σεμινάρια που είναι σε ισχύ, επιλέξτε από το μενού αριστερά τον σύνδεσμο "Τρέχοντα".

Τελευταία ανανέωση της σελίδας: 2013
Υπεύθυνος δικτυακού τόπου