Δικτυακός Τόπος Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής
επικοινωνία σύνδεσμοι sitemap περί αρχή
Κύριο Μενού
ΓΕΝΙΚΑ
Φυσιογνωμία και Στόχοι,
Ιστορικά στοιχεία,
Μονάδα Οικογενειακής Αγωγής,
Συντελεστές
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έρευνα,
Δημοσιεύσεις,
Προγράμματα,
Επιστημονικές εκδηλώσεις,
Φοιτητικά θέματα
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τρέχοντα,
Παλαιότερα βρίσκεστε εδώ > δραστηριότητες > επιστημονικές εκδηλώσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


      

Συνέδριο "Προώθηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας και άλλες συνεργατικές ρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα"


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική" με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, διοργάνωσε συνέδριο με θέμα:

"Promoting New Forms of Work Organization and other Co-operative Arrangements for Competitiveness and Employability"

"Προώθηση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας και άλλες συνεργατικές ρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα"

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Aula) μεταξύ 23/1/04 και 25/1/04. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 την Παρασκευή 23/1 μεταξύ 16:00 και 20:00. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν.

Σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου υπήρχε ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και αγγλικά.

Οι ακόλουθες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου πιο αναλυτικά είναι διαθέσιμες σε αρχείο pdf (μέγεθος 130KB). Διαθέσιμες είναι και οι ομιλίες των συμμετεχόντων στο συνέδριο, τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε (σε μορφή PDF) πατώντας τον τίτλο της κάθε ομιλίας. Η σημαία που υπάρχει δίπλα σε κάθε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους δηλώνει την γλώσσα του κειμένου. Αν προτιμάτε να έχετε όλες τις ομιλίες σε ένα PDF αρχείο (μέγεθος 1,72ΜΒ) τότε κάντε κλικ εδώ.

By clicking the links below you can download all the conference related documents (in PDF format). The flag next to each link indicates the language of the document (note that most documents in greek feature abstracts in english). If you prefer to have all the documents in one PDF file (size:1,72MB) then click here.

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
(Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)
16:00 - 17:00 Εγγραφή συμμετεχόντων
Πρώτη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
Γ. Ψαχαρόπουλος, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Μ. Κασσωτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
17:00 - 17:30 56ΚΒ Χαιρετισμοί - Opening addresses
17:30 - 18:00 55ΚΒ The contribution of new forms of work organization to the improvement of conditions for increased productivity and employment: Problems and prospects in the European Union.
Ch. Jecchinis, Professor Emeritus of Economics at Lakehead University of Ontario-Canada, Corresponding Member of the European Academy of Arts, Sciences and Humanities.
18:00 - 18:30 62ΚΒ Negotiated new forms of work organization
K. O' Kelly, Visiting Research Fellow at the University of Limerick, Former Manager of Research of European Foundation
18:30 - 19:00 Διάλειμμα (Καφές)
Δεύτερη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
Ch. Jecchinis, Professor Emeritus of Economics at Lakehead University of Ontario-Canada
Γ. Κρουσταλάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
19:00 - 19:30 180ΚΒ Organizational renewal. The roots, the experiences and the future
F. de Hertog, Professor at the University of Maastricht, Research Fellow at MERIT, Netherlands
19:30 - 20:00 111ΚΒ Sustainable development and globalization: New challenges and opportunities for work organization
N. Ashford, Professor of Technology and Policy, Massachusetts Institute of Technology
20:00 Δεξίωση υποδοχής (αίθουσα Κόντου, κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
(AULA Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)
Πρώτη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
L.- E. Andreasen, European Commission (Administrator Principal)
H. Μπεζεβέγκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
9:00 - 9:30 125ΚΒ Partners at work? Lessons for Europe's social partners and policy makers
P. Totterdill, Professor Nottingham Trent University, Director of The Work Institute
9:30 - 10:00 56ΚΒΕυελιξία και ανταγωνιστικότητα (Flexibility and Competitiveness
Λ. Τσιπούρη, Aναπληρώτρια Καθηγηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Σ. Γαβρόγλου Σ./ Α. Μουρίκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών
10:00 - 10:30 89ΚΒ Work is not a place. The virtual office, working from home
G.-A. Gekas, Associate Professor of Business Administration, Ryerson University, Ontario-Canada
10:30 - 11:00 Διάλειμμα (καφές)
Δεύτερη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
K. O'Kelly, Visiting Research Fellow at the University of Limerick, Former Manager of Research of European Foundation
Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
11:00 - 11:30 44ΚΒ Public sector working time organization in the UK
J. Morris, Senior Equality and Employment Rights Officer, Trades Union Congress (UK)
11:30 - 12:00 127ΚΒ Flexible labour and labour productivity growth. An exploration of the OSA enterprise panel
R. Dekker/A. Kleinknecht, TU Delft (Netherlands)
12:00 - 12:30 43ΚΒ New forms of work organization - German experiences
Dr. E. Latniak, Institute for Work and Technology (Germany)
12:30 - 13:00 The social cost of an outdated law: Article 16 of the Greek constitution
G. Psacharopoulos, Hellenic Parliament
13:00 - 14:30 Ελαφρύ γεύμα
Τρίτη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
Α. Λαμπράκη-Παγανού, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Λ. Τσιπούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
14:30 - 15:00 78ΚΒ Education change for substantial development
P. La Derriere, Ex-Head of Organization of Institution Management in Higher Education, OECD
15:00 - 15:30 77KB Προοπτικές αγοράς εργασίας και απασχολησιμότητα (Perspectives of the labour market and employability)
Θ. Κατσανέβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
15:30 - 16:00 140KB Οι επιπτώσεις των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών και εκπαιδευτικών αλλαγών στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (The recent socio-economic and technological changes and their impact on education, training and vocational guidance)
Μ. Κασσωτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
16:00 - 16:30 Διάλειμμα (καφές)
Τέταρτη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
G.-A. Gekas, Associate Professor of Business Administration, Ryerson University, Ontario-Canada
J. Morris, Senior Equality and Employment Rights Officer, Trades Union Congress (UK)
16:30 - 17:00 40ΚΒ Connections Service for young people in England
M. Fitzsimmons, Chair of the Board of Greater Manchester Company
17:00 - 17:30 88ΚΒ To win the future: Promote entrepreneurship
Α. Stefanides, Young Entrepreneurs for Europe (YES- for Europe)
17:30 - 18:00 129ΚΒ Cultivating human resource potential in Malta - A Challenge for the social partners'
A.-M. Thake, University of Malta
18:00-18:30 178KB Νέες μέθοδοι και πρακτικές κοινωνικής συνοχής. πρόσφατες αλλαγές στην οργάνωση εργασίας, οι εταιρικές μορφές κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και υπέρ της απασχόλησης και της δια βίου μάθησης
(New methods and practices for social cohesion. Recent changes in the organisation – local partnerships for social inclusion – employability and life-long learning

Γ. Τσομπάνογλου/ Γ. Κορρές, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
18:30-19:00 193KB Νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Σύγχρονες ανάγκες υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
New forms of work organization. Contemporary demands for the support of human resources. Counselling and vocational guidance

Λ. Τούμπας, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Πρώτη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
Λ. Δελλασούδας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Α. Γεννά, Επίκουρη Καθηγηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
9:00-9:30 64ΚΒ Multicultural counselling and the way how competences among guidance counselors working with immigrant and refugee clients should be built up in this field to better respond to the demands of the more and more culturally diverse societies in Europe
Μ. Launikari, Senior Adviser Center for International Mobility, Finland
9:30-10:00 177KB Φύλο και νέες μορφές απασχόλησης (New forms of work organization and gender)
Χ. Βιτσιλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
10:00-10:30 Υπερπαραγωγή πτυχιούχων, τεχνική-κοινωνική αναβάθμιση εμπειρικών απασχολήσεων και στρατηγικές για την απασχόληση
Σ. Χιωτάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
10:30-11:00 107KB Αυτοαξιολόγηση: ένα κλειδί για την ένταξη στην αγορά εργασίας (Self-evaluation: a key to enter the labour market)
Ν. Πατινιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Σ. Γεωργούλας, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
11:00-11:30 Διάλειμμα (Καφές)
Δεύτερη Συνεδρία
Προεδρεύοντες:
Ν. Γιαννίτσας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ. Μαρμαρινός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
11:30-12:00 178KB Πολιτικές και μέθοδοι βελτίωσης των υπηρεσιών στήριξης της απασχόλησης και νέας επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση της Ελλάδας (Policies and methods of improvement of employment support and new enterprises in the european union. The greek case)
Δρ. Ν. Ναγόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
12:00-12:30 Η επιχειρηματικότητα ΄΄ανοίγει΄΄ επαγγελματικές προοπτικές στους νέους.
Δρ. Κεδράρα, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
12:30-13:00 Η σχέση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με όλες τις εκφάνσεις της ζωής και η προσφορά του στη δημιουργία εργασιακής και επιχειρηματικής αντίληψης των νέων (The relationship between career guidance and real life. The contribution of career guidance to the conception of empoyment and entrepreneurship by young people)
Θ. Πομόνης/Ε. Πομόνη, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ζακύνθου
27KB Κλείσιμο του συνεδρίου (Closing remarks)
Chris Jecchinis, Professor Emeritus of Economics at Lakehead University of Ontario-Canada


επιστροφή στην κορυφή

Τελευταία ανανέωση της σελίδας: 2013
Υπεύθυνος δικτυακού τόπου